3.7 מסקנה

מקורות נתונים גדולים לא אומרים סוף המחקר סקר. למעשה, זה ההפך. מקורות וסקרים נתונים גדולים הם משלימים לא תחליפים כך כסכום של עליות נתונים גדולות, אני מצפה כי שווי סקרים יסתיימו עליות גם כן.

חוקרים נמצאים כעת בתהליך של יצירה בעידן השלישי של מחקר סקר אשר ביותר לאפיין ככל הנראה על ידי 1) לדגימה שאינה הסתברות, 2) ראיונות מחשב מנוהל, ו -3) מקשר נתוני סקר לנתונים אחרים. בכל אחד משלושת התחומים האלה הם עדיין בפיתוח פעיל, אבל כמו השינויים בסביבת נתונים וחוקרים להשקיע יותר זמן נותנים מענה לבעיות הללו, אני מצפה שיפוצים בקנה מידה גדולות. כשם חוקרים נצלו את דיפוזיה הנרחבת של טלפונים קוויים ב -1960 ו -1970 על מנת לחדש מחקר סקר, אני מצפה כי חוקרים יהיו לחדש מחקר סקר שוב בתגובת השינויים שיצרו בעידן הדיגיטלי.