3.7 Заключение

Големите източници на данни не означават края на изследователското. В действителност, това е обратното. Големите източници на данни и проучвания са допълнения не заместители, така че сумата големи увеличения на данни, аз очаквам, че стойността на изследвания ще се увеличава, както добре.

Изследователите вече са в процес на създаване на третата ера на изследователското, че най-вероятно ще се характеризира с 1) не са случайни извадки, 2) компютърно управлявана интервюта, и 3), свързващи данните от изследването на други данни. Всяка една от тези три области, все още са в активно развитие, но в зависимост от промяната на околната среда данни и изследователите да инвестират повече време, за да се занимава с тези проблеми, очаквам големи подобрения. Точно както изследователи са се възползвали от широкото разпространение на стационарни телефони в 1960 и 1970 г., за да се модернизира изследвания изследване, аз очаквам, че изследователите ще модернизират изследователското отново в отговор на промените, създадени от цифровата ера.