3.7 Conclusie

Big data bronnen niet het einde betekenen van survey-onderzoek. In feite is het tegenovergestelde. Big gegevensbronnen en enquêtes zijn complementen niet substituten, zodat het bedrag van big data toeneemt, verwacht ik dat de waarde van enquêtes zal verhoogt ook.

De onderzoekers zijn nu in het proces van het creëren van het derde tijdperk van de survey onderzoek dat het meest waarschijnlijk zal worden gekenmerkt door 1) niet-kanssteekproeven, 2)-computer beheerd interviews, en 3) het koppelen van survey data aan andere data. Elk van deze drie gebieden zijn nog steeds actief in ontwikkeling, maar de data omgeving verandert en onderzoekers meer tijd investeren om adressen deze problemen verwacht ik belangrijke verbeteringen. Net zoals onderzoekers maakten gebruik van de brede verspreiding van vaste telefoons in de jaren 1960 en 1970 met het oog op survey-onderzoek te moderniseren, verwacht ik dat onderzoekers survey-onderzoek opnieuw te moderniseren in reactie op de veranderingen die door het digitale tijdperk.