7.1 Гледајќи напред

Како што реков во 1. поглавје, социјалните истражувачи се во процес на правење таква транзиција од фотографија до кинематографија. Во оваа книга, видовме како научниците почнаа да ги користат можностите на дигиталната ера за да го набљудуваат однесувањето (поглавје 2), поставуваат прашања (поглавје 3), извршуваат експерименти (поглавје 4) и соработуваат (поглавје 5) на начин што беа едноставно невозможни во неодамнешното минато. Истражувачите кои ги користат овие можности, исто така, ќе мора да се соочат со тешки, двосмислени етички одлуки (поглавје 6). Во ова последно поглавје, би сакал да истакнам три теми кои се водат низ овие поглавја и кои ќе бидат важни за иднината на социјалните истражувања.