5.3 Отворени повици

Отворените повици бараат нови идеи за јасно одредена цел. Тие работат на проблеми каде што решението е полесно да се провери отколку да се создаде.

Во проблемите со човечките пресметки опишани во претходниот дел, истражувачите знаеле како да ги решат проблемите дадени доволно време. Тоа е, Кевин Швински можеше да ги класифицира сите милиони галаксии себе, ако имал неограничено време. Меѓутоа, понекогаш, истражувачите наидуваат на проблеми кога предизвикот не доаѓа од скалата, туку од инхерентната тежина на самата задача. Во минатото, истражувачот кој се соочуваше со една од овие интелектуално предизвикувачки задачи можеби побара совет од колегите. Сега, овие проблеми можат да се решат и преку создавање на проект за отворен повик. Можеби имате истражувачки проблем погоден за отворен повик ако некогаш сте помислиле: "Не знам како да го решите овој проблем, но сигурен сум дека некој друг го прави тоа."

Во проекти со отворени повици, истражувачот претставува проблем, бара решенија од многу луѓе, а потоа избира најдобро. Можеби изгледа чудно да земете проблем што ви предизвик и да го предадете на толпата, но се надевам дека ќе ве убедам со три примери - еден од компјутерските науки, еден од биологијата и еден од законот - дека овој пристап може да работи добро. Овие три примери покажуваат дека клучот за создавање на успешен проект за отворен повик е да го формулирате вашето прашање за да може лесно да се проверат решенијата, дури и ако тие се тешки за создавање. Потоа, на крајот од делот, ќе опишам повеќе за тоа како овие идеи можат да се применат во општествените истражувања.