4.6 Совет

Без разлика дали работите сами или соработувате со партнерот, би сакал да понудам четири совети кои сум ги нашол особено корисни во мојата работа. Првите два совети се однесуваат на секој експеримент, додека вторите две се многу поспецифични за експериментите со дигитална ера.

Мојот прв совет за тоа кога го вршите експериментот е тоа што треба да размислите што е можно повеќе пред да се соберат какви било податоци. Ова веројатно се чини очигледно за истражувачите навикнати да работат со експерименти, но многу е важно за оние кои се навикнати да работат со големи извори на податоци (види поглавје 2). Со такви извори поголемиот дел од работата се прави откако ги имате податоците, но експериментите се спротивни: поголемиот дел од работата треба да се направи пред да се соберат податоци. Еден од најдобрите начини да се натерате внимателно да размислите пред да соберете податоци е да креирате и да регистрирате план за претходна анализа за вашиот експеримент во кој вие во основа ја опишувате анализата што ќе ја спроведете (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011; Lin and Green 2016) .

Мојот втор дел од општите совети е дека ниеден единствен експеримент нема да биде совршен, и поради тоа треба да размислите за дизајнирање на серија експерименти кои се зајакнуваат меѓусебно. Слушнав ова, опишано како стратегија за армада ; наместо да се обидувате да изградите еден масовен линеен брод, треба да изградите многу помали бродови со комплементарни сили. Овие видови на мулти-експериментални студии се рутински во психологијата, но тие се ретки на друго место. За среќа, ниската цена на некои дигитални експерименти ги олеснува студиите со повеќе експерименти.

Со оглед на тоа општо искуство, сега би сакал да понудам два совети кои се поконкретни за дизајнирање на експериментите за дигиталната ера: да креирате податоци за варијабилни трошоци (секција 4.6.1) и да изградите етика во вашиот дизајн (дел 4.6.2).