7.1 Nagtan-aw sa unahan

Ingon sa akong gisulti sa kapitulo 1, ang mga tigdukiduki nga sosyal anaa sa proseso sa paghimo sa usa ka transisyon sama sa gikan sa pagkuha sa litrato ngadto sa sinematography. Niini nga libro, atong nakita kung giunsa pagsugod sa mga tigdukiduki gamit ang kapabilidad sa digital nga edad sa pag-obserbar sa kinaiya (kapitulo 2), pagpangutana (kapitulo 3), pag-eksperimento (kapitulo 4), ug pagtinabangay (kapitulo 5) sa mga paagi nga mga imposible lamang sa dili pa lang dugay. Ang mga tigdukiduki nga nagpahimulos niini nga mga oportunidad kinahanglan usab nga mag-atubang sa lisud, dili klaro nga mga desisyon sa pamatasan (kapitulo 6). Niining katapusang kapitulo, gusto nakong i-highlight ang tulo ka mga tema nga anaa niining mga kapitulo ug kini mahinungdanon alang sa kaugmaon sa social research.