7.1 İleriye dönük

Bölüm 1'de dediğim gibi, sosyal araştırmacılar fotoğraftan sinematografiye geçiş gibi bir geçiş sürecindedir. Bu kitapta, araştırmacıların davranışları gözlemlemek için dijital çağın kabiliyetlerini nasıl kullandıklarını (bölüm 2), soruları sormayı (bölüm 3), deneyleri (bölüm 4) sormayı ve işbirliği yapmalarını (bölüm 5); yakın geçmişte sadece imkansızdı. Bu fırsatlardan yararlanan araştırmacılar da zor ve belirsiz etik kararlarla yüzleşmek zorunda kalacaklardır (bölüm 6). Bu son bölümde, bu bölümlerden geçen üç temayı vurgulamak istiyorum ve bu da sosyal araştırmanın geleceği için önemli olacak.