7.1

Kao što sam rekao u prvom poglavlju, socijalni istraživači su u procesu pravljenja takve tranzicije od fotografije do kinematografije. U ovoj knjizi smo videli kako su istraživači počeli da koriste mogućnosti digitalnog doba da posmatraju ponašanje (poglavlje 2), postavljaju pitanja (poglavlje 3), pokreću eksperimente (poglavlje 4) i sarađuju (poglavlje 5) na načine koji bili su jednostavno nemogući u skorašnjoj prošlosti. Istraživači koji iskoriste ove mogućnosti takođe će morati da se suoče sa teškim, dvosmislenim etičkim odlukama (poglavlje 6). U ovom posljednjem poglavlju bih želeo da istaknem tri teme koje prolaze kroz ova poglavlja i to će biti važno za budućnost društvenih istraživanja.