7.1 Oldinga qarash

1-bobda aytib o'tganimdek, ijtimoiy tadqiqotchilar suratkashlikdan kinematografiyaga o'tish jarayonida. Ushbu kitobda biz tadqiqotchilar raqamli davrning qobiliyatlarini (2-bob) kuzatib borish, savollar berish (3-qism), tajribalar (4-qism) bajarish va hamkorlik qilish (5-qism) yaqin o'tmishda bu oddiy imkonsiz edi. Ushbu imkoniyatlardan foydalanadigan tadqiqotchilar ham qiyin, noaniq axloqiy qarorlar qabul qilishlari kerak (6-bob). Ushbu so'nggi bobda men ushbu boblar orqali uchta mavzuni ta'kidlab o'tmoqchiman va ijtimoiy tadqiqotlar kelajagi uchun muhim bo'ladi.