7.1

Fəsil 1-də dediyim kimi, ictimai tədqiqatçılar fotoqrafiyadan kinematoqrafiyaya keçid dövrü keçirməyə başladılar. Bu kitabda tədqiqatçıların rəqəmsal yaşa dair davranışlarını (2-ci fəsildə) izah etmək, suallar vermək (3-cü fəsil), eksperimentlər (fəsil 4) işlətmək və əməkdaşlıq etmək (5-ci fəsil) yaxın keçmişdə sadəcə imkansız idi. Bu imkanlardan istifadə edən tədqiqatçılar da çətin, birmənalı olmayan etik qərarlarla qarşılaşacaqlar (6-cı fəsil). Bu son fəsildə mən bu fəsillərdən keçən və sosial tədqiqatın gələcəyi üçün vacib olan üç mövzunu vurğulamaq istərdim.