7.1 Duke parë përpara

Siç thashë në kapitullin 1, studiuesit socialë janë në procesin e bërjes së një tranzicioni të tillë nga fotografia në kinematografi. Në këtë libër, ne kemi parë se si hulumtuesit kanë filluar të përdorin aftësitë e moshës dixhitale për të vëzhguar sjelljen (kapitulli 2), për të bërë pyetje (kapitulli 3), për të drejtuar eksperimentet (kapitulli 4) dhe për të bashkëpunuar (kapitulli 5) ishin thjesht të pamundura në të kaluarën e afërt. Studiuesit që përfitojnë nga këto mundësi do të duhet gjithashtu të përballen me vendime të vështira dhe të paqarta etike (kapitulli 6). Në këtë kapitull të fundit, unë do të doja të theksoja tre tema që kalojnë nëpër këto kapituj dhe kjo do të jetë e rëndësishme për të ardhmen e hulumtimit social.