7.1 ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ

ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਆਸ (ਅਧਿਆਇ 2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ (ਅਧਿਆਇ 3) ਪੁੱਛੋ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ (ਅਧਿਆਇ 4) ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ (ਅਧਿਆਇ 5) ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸੰਭਵ ਸੀ. ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਅਧਿਆਇ 6) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ.