7.1 Ukujonga phambili

Njengoko ndathethile kwisahluko 1, abaphandi benzentlalo basenkonzweni yokwenza utshintsho olunjalo ukususela kwiifoto ukuya kwi-movie. Kule ncwadi, sibonile indlela abaphandi abaye baqala ngayo ukusebenzisa ubuchule beminyaka yobudijithali ukugcina indlela yokuziphatha (isahluko 2), ubuze imibuzo (isahluko 3), sebenzisa iimvavanyo (isahluko 4), kwaye sebenzisana (isahluko 5) ngeendlela zazingenakwenzeka kwixesha elidlulileyo. Abaphandi abasebenzisa ngokunjalo la mathuba baya kubakho ukujamelana nezigqibo ezinzima ezingalunganga (isahluko 6). Esi sahluko sokugqibela, ndingathanda ukugqamisa iintetho ezintathu eziza kuhamba kwezi sahluko kwaye ziya kubaluleka kwikamva lophando loluntu.