7.1 Nhìn về phía trước

Như tôi đã nói trong chương 1, các nhà nghiên cứu xã hội đang trong quá trình chuyển đổi như thế từ nhiếp ảnh sang điện ảnh. Trong cuốn sách này, chúng ta đã thấy cách các nhà nghiên cứu bắt đầu sử dụng khả năng của thời đại số để quan sát hành vi (chương 2), đặt câu hỏi (chương 3), chạy thử nghiệm (chương 4) và cộng tác (chương 5) theo cách đơn giản là không thể trong quá khứ gần đây. Các nhà nghiên cứu tận dụng những cơ hội này cũng sẽ phải đối mặt với những quyết định đạo đức khó khăn, mơ hồ (chương 6). Trong chương trước, tôi muốn nêu bật ba chủ đề chạy qua các chương này và điều đó sẽ quan trọng cho tương lai của nghiên cứu xã hội.