7.1 С поглед напред

Както казах в глава 1, социалните изследователи са в процес на преход от фотография към кинематография. В тази книга видяхме как изследователите са започнали да използват възможностите на цифровата епоха за наблюдение на поведението (глава 2), да задават въпроси (глава 3), да провеждат експерименти (глава 4) и да си сътрудничат (глава 5) бяха просто невъзможни в близкото минало. Изследователите, които се възползват от тези възможности, също ще трябва да се справят с трудни и двусмислени етични решения (глава 6). В тази последна глава бих искал да подчертая три теми, които преминават през тези глави и това ще бъде важно за бъдещето на социалните изследвания.