6.7.1 На IRB е подот, а не на таванот

Многу истражувачи изгледаат како контрадикторни погледи на ИРБ. Од една страна, тие сметаат дека тоа е немирна бирократија. Сепак, во исто време тие сметаат дека тоа е последниот арбитер на етичките одлуки. Тоа е, многу истражувачи изгледа дека веруваат дека ако ИРБ го одобри, тогаш тоа мора да биде во ред. Ако ги признаеме вистинските ограничувања на ИРБ како што во моментов постојат - и има многу од нив (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) - тогаш кога ние како истражувачи мора да преземеме дополнителна одговорност за етиката на нашето истражување. ИРБ е кат не е таван, и оваа идеја има две главни импликации.

Прво, ИРБ е кат значи дека ако работите во институција која бара IRB преглед, тогаш треба да ги следите тие правила. Ова можеби изгледа очигледно, но забележав дека некои луѓе изгледа сакаат да го избегнат ИРБ. Всушност, ако работите во етнички нерамномерни области, ИРБ може да биде моќен сојузник. Ако ги следите нивните правила, тие треба да застанат зад вас треба нешто да тргне наопаку со вашето истражување (King and Sands 2015) . И ако не ги следите нивните правила, може да заврши сами во многу тешка ситуација.

Второ, ИРБ не е плафон значи дека само пополнување на вашите форми и следење на правилата не е доволно. Во многу ситуации, како истражувач, вие најмногу знаете како да постапувате етички. На крајот, вие сте истражувач, а етичката одговорност лежи кај вас; тоа е твоето име на хартија.

Еден начин да се осигурате дека ќе го третирате ИРБ како под, а не таванот е да вклучите етички прилог во вашите документи. Всушност, можете да го нацртате вашиот етички прилог дури пред започнувањето на студијата, со цел да се натерате да размислите како ќе ја објасните вашата работа на вашите врсници и јавноста. Ако се чувствувате непријатно додека го пишувате вашиот етички прилог, тогаш вашата студија не би можела да ја погоди соодветната етичка рамнотежа. Освен што ќе ви помогне да ја дијагностицирате вашата работа, објавувањето на вашите етички прилози ќе и помогне на истражувачката заедница да разговара за етичките прашања и да воспостави соодветни норми врз основа на примери од вистински емпириски истражувања. Табела 6.3 ги претставува емпириските истражувачки трудови за кои мислам дека имаат добри дискусии за истражувачката етика. Не се согласувам со секое тврдење на авторите во овие дискусии, но тие се примери за истражувачи кои делуваат со интегритет во смисла дефинирана од Carter (1996) : во секој случај, (1) истражувачите одлучуваат што мислат дека се во право и што не е во ред; (2) дејствуваат врз основа на она што го одредат, дури и по лични трошоци; и (3) јавно покажуваат дека дејствуваат врз основа на нивната етичка анализа на ситуацијата.

Табела 6.3: Документи со интересни дискусии за етиката на нивното истражување
Студија Прашан проблем
Rijt et al. (2014) Теренски експерименти без согласност
Избегнување на контекстуална штета
Paluck and Green (2009) Теренски експерименти во земја во развој
Истражување на чувствителна тема
Проблеми со сложена согласност
Санација на можни штети
Burnett and Feamster (2015) Истражување без согласност
Балансирање на ризиците и придобивките кога ризикот е тешко да се измери
Chaabane et al. (2014) Социјални импликации на истражувањата
Користење на протекување на датотеки со податоци
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Теренски експерименти без согласност
Soeller et al. (2016) Прекршени Услови на употреба