7.1 Mirando cara diante

Como dixen no capítulo 1, os investigadores sociais están en proceso de facer unha transición como a da fotografía á cinematografía. Neste libro, vimos como os investigadores comezaron a utilizar as capacidades da era dixital para observar o comportamento (capítulo 2), facer preguntas (capítulo 3), realizar experimentos (capítulo 4) e colaborar (capítulo 5) de maneira que eran simplemente imposibles no pasado recente. Os investigadores que aproveiten estas oportunidades tamén deberán afrontar decisións éticas difíciles e ambiguas (capítulo 6). Neste último capítulo, gustaríame destacar tres temas que percorren estes capítulos e que serán importantes para o futuro da investigación social.