7.1 Fremadrettet

Som jeg sagde i kapitel 1 er sociale forskere ved at lave en overgang som fotografi til filmografi. I denne bog har vi set, hvordan forskere har begyndt at bruge evnen til den digitale tidsalder til at observere adfærd (kapitel 2), stille spørgsmål (kapitel 3), køre eksperimenter (kapitel 4) og samarbejde (kapitel 5) på måder at var simpelthen umuligt i den seneste tid. Forskere, der udnytter disse muligheder, skal også konfrontere vanskelige, tvetydige etiske beslutninger (kapitel 6). I dette sidste kapitel vil jeg gerne fremhæve tre temaer, der løber gennem disse kapitler, og det vil være vigtigt for fremtiden for social forskning.