7.1 Těšíme se kupředu

Jak jsem uvedl v kapitole 1, sociální vědci jsou v procesu, jakým se provádí přechod z fotografie na kinematografii. V této knize jsme viděli, jak výzkumníci začali používat schopnosti digitálního věku sledovat chování (kapitola 2), klást otázky (kapitola 3), provádět experimenty (kapitola 4) a spolupracovat (kapitola 5) tak, aby byly v nedávné minulosti prostě nemožné. Výzkumní pracovníci, kteří využívají těchto příležitostí, budou muset také čelit obtížným a nejednoznačným etickým rozhodnutím (kapitola 6). V této poslední kapitole bych rád zdůraznil tři témata, která procházejí těmito kapitolami a která bude důležitá pro budoucnost sociálního výzkumu.