4.7 Заклучок

Дигиталната ера на истражувачите им нуди можноста да се кандидира експерименти кои не се можни претходно. Не само што може истражувачите се кандидира масивни експерименти, тие исто така може да ги искористат предностите на специфичната природа на дигитални експерименти за да се подобри важност, проценуваат хетерогеноста на третман ефекти, и изолира механизми. Овие експерименти може да се направи целосно дигиталните средини или со користење на дигитални уреди во физичкиот свет.

Како што покажало поглавјето, овие експерименти можат да се направат во партнерство со моќни компании, или може да се направи целосно од страна на истражувачот; не треба да работите во голема технолошка компанија за да направите дигитален експеримент. Ако го дизајнирате сопствениот експеримент, можете да ја намалите цената на варијаблата на нула, и можете да ги користите трите R's-replace, refine и намалување-да изградите етика во вашиот дизајн. Растечката моќ на истражувачите да интервенира во животот на милиони луѓе значи дека треба да имаме соодветно зголемување на нашето внимание кон дизајнот на етички истражувања. Со голема моќ доаѓа голема одговорност.