6.2 Три примери

Социјалното истражување во дигиталната ера ќе вклучува ситуации каде што разумните, добронамерни луѓе нема да се согласат околу етиката.

За да ги зачувам работите конкретно, ќе започнам со три примери на студии за дигитална возраст, кои генерираа етички контроверзии. Ги избрав овие конкретни студии од две причини. Прво, не постојат лесни одговори за кој било од нив. Тоа е, разумни, добронамерни луѓе не се согласуваат околу тоа дали овие студии треба да се случи и какви промени би можеле да ги подобрат. Второ, овие студии отелотворуваат многу од принципите, рамките и областите на напнатост што ќе следат подоцна во ова поглавје.