7.1 מבט קדימה

כפי שאמרתי בפרק 1, חוקרים חברתיים נמצאים בתהליך של מעבר כזה מצילום לקולנוע. בספר זה ראינו כיצד חוקרים החלו להשתמש ביכולות של העידן הדיגיטלי להתבונן בהתנהגות (פרק 2), לשאול שאלות (פרק 3), ניסויים לרוץ (פרק 4), ולשתף פעולה (פרק 5) בדרכים היו פשוט בלתי אפשריים בעבר הקרוב. חוקרים המנצלים הזדמנויות אלה יצטרכו להתמודד גם עם החלטות אתיות קשות ומשמעותיות (פרק 6). בפרק האחרון, אני רוצה להדגיש שלושה נושאים שפועלים דרך הפרקים הללו וזה יהיה חשוב לעתיד של מחקר חברתי.