7.1 ველით

როგორც მე 1-ე თავში ვთქვი, სოციალური მკვლევარები არიან გადაღების პროცესში, როგორიცაა ფოტოგრაფია კინემატოგრაფში. ამ წიგნში ჩვენ ვნახეთ, თუ როგორ დაიწყეს მკვლევარებმა ციფრული ასაკის შესაძლებლობები გამოიყენონ ქცევის (თავი 2), კითხვების დასმის (თავი 3), ექსპერიმენტების (თავი 4) განხორციელება და თანამშრომლობა (თავი 5) ბოლო წლებში უბრალოდ შეუძლებელი იყო. მკვლევარებმა, რომლებიც სარგებლობენ ამ შესაძლებლობებით, ასევე უნდა დაუპირისპირონ რთული, ორაზროვანი ეთიკური გადაწყვეტილებები (თავი 6). ამ უკანასკნელ თავში მე მინდა განვმარტო სამი თემა, რომელიც ამ თავების მეშვეობით ხორციელდება და ეს მნიშვნელოვანი იქნება სოციალური კვლევის მომავლისთვის.