3.3.3 Трошоци

Истражувања не се бесплатни, а ова е вистинска пречка.

Досега, накратко ја разгледав рамката за грешка во вкупниот преглед, која сама по себе е предмет на третман со должина на книги (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Иако оваа рамка е сеопфатна, генерално предизвикува истражувачите да превидуваат важен фактор: трошоци. Иако академските истражувачи ретко експлицитно ја разгледуваат цената - која може да се мери со време или пари - тоа е вистинско ограничување кое не треба да се игнорира. Всушност, трошоците се од фундаментално значење за целиот процес на истражување (Groves 2004) : тоа е причината зошто истражувачите разгледуваат примерок од луѓе, а не целото население. Единствената посветеност на минимизирање на грешката, додека целосно игнорирањето на трошоците не е секогаш во наш најдобар интерес.

Ограничувањата на опсесијата со намалување на грешките се илустрирани со проектираниот проект на Скот Кетер и неговите колеги (2000) за ефектите на скапи операции на терен за намалување на несогласувањето во телефонските истражувања. Кетер и колегите спроведоа две симултани студии, еден со користење на "стандардни" процедури за регрутирање и еден со користење на "ригорозни" процедури за регрутирање. Разликата помеѓу двете студии беше износот на напор кој отиде во контакт со испитаниците и ги поттикнуваше да учествуваат. На пример, во студијата со "ригорозни" регрутирање, истражувачите почесто и подолго време ги повикале домаќинствата за земање примероци и дополнително ги повикале учесниците ако првично одбиле да учествуваат. Овие дополнителни напори, всушност, произведоа пониска стапка на неповратност, но тие значително ја зголемија цената. Студијата користејќи "ригорозни" процедури била двојно поскапа и осум пати побавна. И, на крајот, двете студии произвеле суштински идентични проценки. Овој проект, како и последователните репликации со слични наоди (Keeter et al. 2006) , треба да ве наведат да се запрашате: дали сме подобри со две разумни истражувања или едно чисто истражување? Што е со 10 разумни истражувања или едно беспрекорно истражување? Што е со 100 разумни истражувања или едно беспрекорно истражување? Во одреден момент, предностите на трошоците мора да ги надминуваат нејасните, неспецифични загрижености за квалитетот.

Како што ќе се покаже во овој остаток од поглавјето, многу од можностите создадени од дигиталната ера не се за правење проценки кои очигледно имаат помала грешка. Наместо тоа, овие можности се за проценување на различните количини и за правење проценки побрзо и поефтино, дури и со можни повисоки грешки. Истражувачите кои инсистираат на една опседнатост со минимизирање на грешката на сметка на други димензии на квалитет, ќе пропуштат на возбудливи можности. Со оглед на оваа позадина во врска со целосната рамка за грешки во истражувањето, сега ќе се свртиме кон три главни области од третата ера на истражувањето: нови пристапи за застапување (дел 3.4), нови пристапи за мерење (секција 3.5) и нови стратегии за комбинирање на истражувања со големи извори на податоци (дел 3.6).