5.4 дистрибуирани собирање на податоци

Маса соработка исто така може да помогне со собирање на податоци, но тоа е слабо за да се обезбеди квалитетот на податоците и систематски пристап кон земање мостри.

Покрај креирањето на човечки пресметки и проекти со отворен повик, истражувачите исто така можат да создадат проекти за дистрибуција на податоци. Всушност, голем дел од квантитативните општествени науки веќе се потпираат на дистрибуираното собирање податоци користејќи платен персонал. На пример, за да се соберат податоците за општата социјална анкета, компанијата ангажира интервјуери за да соберат информации од испитаниците. Но, што ако некако можеме да ги пријавиме волонтерите како собирачи на податоци?

Како примери подолу - од орнитологијата и компјутерската наука-шоу, дистрибуираното собирање на податоци им овозможува на истражувачите да собираат податоци почесто и на повеќе места отколку што е можно претходно. Понатаму, со оглед на соодветни протоколи, овие податоци можат да бидат доволно сигурни за да се користат за научни истражувања. Всушност, за одредени истражувачки прашања, дистрибуираното собирање на податоци е подобро од се што би било реално со платените собирачи на податоци.