7.1 Ser frem

Som jeg sa i kapittel 1, er sosiale forskere i ferd med å gjøre en overgang som den fra fotografering til kinematografi. I denne boken har vi sett hvordan forskere har begynt å bruke evnen til den digitale tidsalderen til å observere atferd (kapittel 2), stille spørsmål (kapittel 3), kjøre eksperimenter (kapittel 4) og samarbeide (kapittel 5) på måter som var ganske enkelt umulig i den siste tiden. Forskere som utnytter disse mulighetene, må også møte vanskelige, tvetydige etiske beslutninger (kapittel 6). I dette siste kapittelet vil jeg fremheve tre temaer som går gjennom disse kapitlene, og det vil være viktig for fremtiden for samfunnsforskning.