2.4 стратегии за истражување

Имајќи ги предвид овие 10 карактеристики на големи извори на податоци и вградените ограничувања на дури и совршено забележаните податоци, гледам три главни стратегии за учење од големи извори на податоци: броење работи, прогнозирање на работи и приближување на експериментите. Јас ќе го опишам секој од овие пристапи - што може да се нарече "истражувачки стратегии" или "истражувачки рецепти" - и јас ќе ги илустрирам со примери. Овие стратегии не се меѓусебно исклучиви ниту исцрпни.