7.1 Nrhiav rau pem hauv ntej

Raws li kuv tau hais hauv tshooj 1, cov neeg tshawb xyuas txog kev noj kev haus muaj nyob hauv tus txheej txheem ntawm kev ua ib txoj kev hloov zoo li ntawd los ntawm kev yees duab mus rau duab yeeb yaj kiab. Nyob rau hauv phau ntawv no, peb tau pom tias cov kws tshawb fawb tau pib siv cov kev cai lij choj ntawm cov hnub nyoog digital mus xyuas tus cwj pwm (tshooj 2), nug cov lus nug (Tshooj 3), sim sim (Tshooj 4), thiab koom tes (Tshooj 5) tau tsuas yog tsis yooj yim sua yav dhau los. Cov kws tshawb fawb uas ua kom zoo dua rau cov kev sib tw no tseem yuav tsum muaj teeb meem, tsis ncaj ncees tsis ncaj ncees (tshooj 6). Nyob rau hauv tshooj dhau los no, kuv xav piav txog peb cov ntsiab lus uas khiav los ntawm cov tshooj lus no thiab qhov ntawd yuav yog qhov tseem ceeb rau yav tom ntej ntawm kev tshawb fawb.