7.1 Odotetaan eteenpäin

Kuten sanoin luvussa 1, yhteiskunnalliset tutkijat ovat parhaillaan tekemässä tällaisen siirtymän valokuvauksesta elokuvaukseen. Tässä kirjassa olemme nähneet, miten tutkijat ovat alkaneet käyttää digitaalisen aikakauden ominaisuuksia käyttäytymiseen (luku 2), esittää kysymyksiä (luku 3), suorittaa kokeita (luku 4) ja tehdä yhteistyötä (luku 5) tavalla, joka olivat vain mahdottomia viime aikoina. Tutkijat, jotka hyödyntävät näitä mahdollisuuksia, joutuvat myös kohtaamaan vaikeita, epäselviä eettisiä päätöksiä (luku 6). Tässä viimeisessä luvussa haluan korostaa kolmea teemaa, jotka kulkevat näiden lukujen läpi ja jotka ovat tärkeitä sosiaalisen tutkimuksen tulevaisuuden kannalta.