7.1 Ukubuka phambili

Njengoba ngishilo isahluko 1, abacwaningi bezenhlalakahle basesimweni sokwenza ushintsho olunjalo kusukela ekutheni kufakwe izithombe ukuya kwi-cinematography. Kule ncwadi, sibonile ukuthi abacwaningi baqale kanjani ukusebenzisa amandla okwenza i-digital age ukuze babone ukuziphatha (isahluko 2), babuze imibuzo (isahluko 3), sebenzisa izivivinyo (isahluko 4), futhi uhlanganyele (isahluko 5) ngezindlela kwakungeke kwenzeke esikhathini esidlule esedlule. Abacwaningi abazisebenzisa ngokunjalo la mathuba kuzodingeka futhi babhekane nezinqumo ezinzima, ezingathandeki zokuziphatha (isahluko 6). Kulesi sahluko sokugcina, ngingathanda ukugqamisa izingqikithi ezintathu ezihamba ngalezi zahluko futhi ezizobalulekile esikhathini esizayo socwaningo lwezenhlalakahle.