7.1 Ke hadapan

Seperti yang saya katakan dalam bab 1, penyelidik sosial dalam proses membuat peralihan seperti itu dari fotografi ke sinematografi. Dalam buku ini, kita telah melihat bagaimana penyelidik mula menggunakan keupayaan zaman digital untuk memerhatikan tingkah laku (bab 2), bertanya soalan (bab 3), menjalankan eksperimen (bab 4), dan bekerjasama (bab 5) dengan cara yang sememangnya mustahil dalam masa lalu. Penyelidik yang memanfaatkan peluang ini juga perlu menghadapi keputusan etika yang sukar dan tidak jelas (bab 6). Dalam bab terakhir ini, saya ingin menyerlahkan tiga tema yang dijalankan melalui bab ini dan yang akan menjadi penting untuk masa depan penyelidikan sosial.