7.1 Κοιτάζοντας μπροστά

Όπως είπα στο κεφάλαιο 1, οι κοινωνικοί ερευνητές βρίσκονται στο στάδιο της διαδικασίας μιας τέτοιας μετάβασης από τη φωτογραφία στη κινηματογραφία. Σε αυτό το βιβλίο, έχουμε δει πώς οι ερευνητές έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής για να παρατηρούν συμπεριφορά (κεφάλαιο 2), να κάνουν ερωτήσεις (κεφάλαιο 3), να τρέχουν πειράματα (κεφάλαιο 4) και να συνεργάζονται (κεφάλαιο 5) ήταν απλά αδύνατο στο πρόσφατο παρελθόν. Οι ερευνητές που επωφελούνται από αυτές τις ευκαιρίες θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν δύσκολες και διφορούμενες ηθικές αποφάσεις (κεφάλαιο 6). Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, θα ήθελα να επισημάνω τρία θέματα που διατρέχουν αυτά τα κεφάλαια και αυτό θα είναι σημαντικό για το μέλλον της κοινωνικής έρευνας.