5.5.3 се фокусираат своето внимание

Со оглед на тоа дека сте пронашле начин да го мотивирате учеството и сте способни да ги поттикнете учесниците со широки интереси и вештини, следниот голем предизвик што го имате како дизајнер е да го фокусирате вниманието на учесниците каде што ќе биде највредното, развиена во голема мера во книгата на Мајкл Нилсен Reinventing Discovery (2012) . Во проектите за човечки пресметки, како што е Галакси зоолошката градина, каде што истражувачите имаат експлицитна контрола на задачите, фокусот на вниманието е најлесниот за одржување. На пример, во Галакси зоолошката градина научниците можеа да ја прикажат секоја галаксија сè додека не се постигне договор за нејзината форма. Понатаму, во дистрибуираното собирање на податоци, системот за бодување, исто така, може да се користи за фокусирање на поединци за обезбедување на најкорисен внес, како што беше направено во PhotoCity.