7.1 Patrząc w przyszłość

Jak już powiedziałem w rozdziale 1, badacze społeczni przechodzą proces przejścia od fotografii do kinematografii. W tej książce dowiedzieliśmy się, w jaki sposób badacze zaczęli wykorzystywać możliwości epoki cyfrowej do obserwowania zachowania (rozdział 2), zadawać pytania (rozdział 3), przeprowadzać eksperymenty (rozdział 4) i współpracować (rozdział 5) w w niedawnej przeszłości były po prostu niemożliwe. Badacze, którzy skorzystają z tych możliwości, będą musieli również stawić czoła trudnym, niejednoznacznym decyzjom etycznym (rozdział 6). W tym ostatnim rozdziale chciałbym podkreślić trzy tematy, które przebiegają przez te rozdziały i które będą miały znaczenie dla przyszłości badań społecznych.