7.1 Kuangalia mbele

Kama nilivyosema katika sura ya 1, watafiti wa kijamii ni katika mchakato wa kufanya mabadiliko kama hayo kutoka kwa kupiga picha hadi sinema. Katika kitabu hiki, tumeona jinsi watafiti wameanza kutumia uwezo wa umri wa digital kuchunguza tabia (sura ya 2), kuuliza maswali (sura ya 3), kukimbia majaribio (sura ya 4), na ushiriki (sura ya 5) kwa njia ambazo walikuwa haiwezekani katika siku za nyuma zilizopita. Watafiti wanaotumia fursa hizi pia wanapaswa kukabiliana na maamuzi magumu, yanayohusiana na maadili (sura ya 6). Katika sura hii ya mwisho, napenda kueleza mandhari tatu ambazo zinaendeshwa kwa sura hizi na ambazo zitakuwa muhimu kwa siku zijazo za utafiti wa jamii.