7.1 Žvelgiant į ateitį

Kaip sakiau 1 skyriuje, socialiniai tyrėjai šiuo metu vykdo tokį perėjimą nuo fotografijos iki kinematografijos. Šioje knygoje matėme, kaip mokslininkai pradėjo naudotis skaitmeninio amžiaus galimybėmis stebėti elgesį (2 skyrius), užduoti klausimus (3 skyrius), atlikti eksperimentus (4 skyrius) ir bendradarbiauti (5 skyrius) taip, kad neseniai buvo tiesiog neįmanoma. Tiems, kurie pasinaudoja šiomis galimybėmis, taip pat reikės susidurti su sudėtingais, dviprasmiškais etikos principais (6 skyrius). Šiame paskutiniame skyriuje norėčiau pabrėžti tris temas, kurios vyksta per šiuos skyrius, ir tai bus svarbi socialinių tyrimų ateičiai.