6.2.2 Вкусови, врски и време

Истражувачите ги собраа податоците од учениците од Фејсбук, ги споија со универзитетските записи, ги користеа овие споени податоци за истражување, а потоа ги споделија со други истражувачи.

Почнувајќи од 2006 година, тим од професори и асистенти за истражување ги извади профилите на Фејсбук од членовите на Класата од 2009 година на "разновиден приватен колеџ во Североисточна САД". Истражувачите потоа ги споија овие податоци од Фејсбук, во кои беа вклучени информации за пријателства и културни вкусови, со податоци од колеџот, во кои беа вклучени информации за академски специјалност и каде што студентите живееја на кампусот. Овие споени податоци беа вреден ресурс и беа искористени за креирање на нови знаења за теми како што се формирањето на социјалните мрежи (Wimmer and Lewis 2010) и како социјалните мрежи и однесување кореспондираат (Lewis, Gonzalez, and Kaufman 2012) . Освен користењето на овие податоци за сопствената работа, истражувачите за вкусови, врски и време ги направија достапни за други истражувачи, откако презедоа одредени чекори за заштита на приватноста на учениците (Lewis et al. 2008) .

За жал, само неколку дена откако податоците беа ставени на располагање, други истражувачи изнесоа дека училиштето за кое станува збор е Харвард Колеџ (Zimmer 2010) . Истражувачите за вкусови, врски и време беа обвинети за "неуспех да се придржуваат до стандардите за етичко истражување" (Zimmer 2010) делумно затоа што студентите не дале согласност за информирање (сите процедури беа прегледани и одобрени од IRB и Facebook на Харвард). Покрај критиките од академиците, статии во весници се појавија и со наслови како "Харвардски истражувачи обвинети за кршење на приватност на учениците" (Parry 2011) . На крајот на краиштата, базата на податоци беше отстранета од Интернет, и повеќе не може да се користи од страна на други истражувачи.