7.1 Pozerať dopredu

Ako som povedal v kapitole 1, sociálni vedci sú v procese transformácie, ako je fotografia a kinematografia. V tejto knihe sme videli, ako výskumníci začali využívať schopnosti digitálneho veku sledovať správanie (kapitola 2), klásť otázky (kapitola 3), spúšťať experimenty (kapitola 4) a spolupracovať (kapitola 5) spôsobom, ktorý boli v nedávnej minulosti jednoducho nemožné. Výskumníci, ktorí využívajú tieto príležitosti, budú musieť čeliť aj ťažkým a nejednoznačným etickým rozhodnutiam (kapitola 6). V tejto poslednej kapitole by som chcel zdôrazniť tri témy, ktoré prechádzajú týmito kapitolami a ktoré budú dôležité pre budúcnosť sociálneho výskumu.