7.1 aurrera begira

1. kapituluan esan dudan bezala, ikertzaile sozialek argazkilaritza eta zinematografia bezalako trantsizio bat egiten ari dira. Liburu honetan, ikusi dugu ikertzaileek antzinako adina duten gaitasunak portaera behatzeko (kapitulu 2), galderak egin (kapitulu 3), esperimentuak exekutatu (kapitulua 4) eta kolaboratu (kapitulu 5) nola erabiltzen hasi diren. Azkenaldian ezinezkoa izan zen. Aukera horiek aprobetxatzen dituzten ikertzaileek erabaki etiko zail eta anbiguoak ere aurre egin beharko lituzkete (6. kapitulua). Azken kapitulu honetan kapitulu hauei jarraiki dauden hiru gaiak nabarmendu nahi ditut eta hori garrantzitsua izango da ikerketa sozialaren etorkizunerako.