7.3 Вратете се на почетокот

Иднината на социјални истражувања ќе биде комбинација на општествените науки и природните науки податоци.

На крајот на нашето патување, да се вратиме на студијата опишана на првата страница од првото поглавје од оваа книга. Џошуа Блуменсток, Габриел Кадамуро и Роберт На (2015) комбинираа деталните телефонски податоци од околу 1,5 милиони луѓе со податоци од анкетите од околу 1.000 луѓе, со цел да се процени географската распределба на богатството во Руанда. Нивните проценки беа слични на оние од Анкетата за демографски и здравствени истражувања, златниот стандард на истражувања во земјите во развој, но нивниот метод беше околу 10 пати побрз и 50 пати поефтино. Овие драматично побрзи и поевтини проценки не се цел сами по себе, тие се средство за ставање крај, создавајќи нови можности за истражувачите, владите и компаниите. На почетокот на книгата, ја опишав оваа студија како прозорец во иднината на социјалните истражувања, и сега се надевам дека ќе видите зошто.