7.1 Pagtingin

Tulad ng sinabi ko sa kabanata 1, ang mga mananaliksik na panlipunan ay nasa proseso ng paggawa ng isang paglipat tulad ng mula sa pagkuha ng litrato sa sinematograpia. Sa aklat na ito, nakita namin kung paano nagsimula ang mga mananaliksik gamit ang mga kakayahan ng digital na edad upang obserbahan ang pag-uugali (kabanata 2), magtanong (kabanata 3), magpatakbo ng mga eksperimento (kabanata 4), at makipagtulungan (kabanata 5) sa mga paraan na ay imposible lamang sa nakalipas na nakaraan. Ang mga mananaliksik na samantalahin ang mga oportunidad na ito ay kailangang harapin ang mahirap, hindi maliwanag na mga pagpapasya sa etika (kabanata 6). Sa huling kabanata na ito, nais kong i-highlight ang tatlong tema na tumatakbo sa mga kabanatang ito at magiging mahalaga para sa kinabukasan ng panlipunang pananaliksik.