7.2.3 етика во истражувањето дизајн

Етика ќе се движат од периферна загриженост на централната загриженост и поради тоа ќе стане тема на истражување.

Во дигиталната ера, етиката ќе стане сè повеќе централно прашање што ги обликува истражувањата. Тоа е, во иднина, ќе се бориме помалку со она што може да се направи и со тоа што треба да се направи. Како што се случува, очекувам дека пристапот на општествените научници базиран на правила и ад хок пристапот на научниците за податоци ќе се развиваат кон нешто слично на пристапите базирани на принципи, опишани во поглавјето 6. Исто така, очекувам дека кога етиката станува се повеќе централна, расте како тема на методолошките истражувања. На ист начин како што социјалните истражувачи сега посветуваат време и енергија на развивање на нови методи кои овозможуваат поевтини и попрецизни процени, очекувам дека и ние ќе работиме на развивање на методи кои се етички одговорни. Оваа промена ќе се случи не само затоа што истражувачите се грижат за етиката како крај, туку и поради тоа што се грижат за етиката како средство за спроведување на социјални истражувања.

Пример за овој тренд е истражувањето на диференцијалната приватност (Dwork 2008) . Замислете дека, на пример, болницата има детални здравствени досиеја и дека истражувачите сакаат да ги разберат шемите во овие податоци. Диференцијални приватни алгоритми им овозможуваат на истражувачите да научат за агрегатните модели (на пример, луѓето кои пушат имаат поголема веројатност да имаат рак), додека минимизирање на ризикот од учење нешто за карактеристиките на секој поединец. Развојот на овие алгоритми за зачувување на приватноста стана активна област на истражување; види Dwork and Roth (2014) за третман со должина на книга. Диференцијалната приватност е пример на истражувачката заедница што презема етички предизвик, претворајќи ја во истражувачки проект, а потоа и напредок на тоа. Ова е модел за кој мислам дека ќе сфатиме повеќе во други области на социјални истражувања.

Бидејќи моќта на истражувачите, често во соработка со компании и влади, продолжува да расте, ќе стане сè потешко да се избегнат сложените етички прашања. Тоа е моето искуство дека многу научници од областа на социологијата и податоците ги гледаат овие етички прашања како мочуриште кое треба да се избегнува. Но, мислам дека избегнувањето ќе стане сè понеодржливо како стратегија. Ние, како заедница, можеме да ги решиме овие проблеми ако се приближиме и ги решаваме со креативноста и напорите што ги применуваме за други истражувачки проблеми.