5.5.3 perhatian Focus

Memandangkan bahawa anda telah menemui satu cara untuk memberi motivasi kepada penyertaan dan anda dapat memanfaatkan peserta dengan meluas minat dan kemahiran, cabaran utama yang akan datang anda mempunyai sebagai pereka adalah untuk menumpukan perhatian peserta di mana ia akan menjadi yang paling berharga, titik maju meluas dalam buku yang sangat baik Michael Nielsen Reinventing Discovery (2012) . Dalam projek-projek pengiraan manusia, seperti Zoo Galaxy, di mana penyelidik mempunyai kawalan yang jelas tugas-tugas, tumpuan perhatian adalah paling mudah untuk mengekalkan. Sebagai contoh, dalam Zoo Galaxy penyelidik akan memperkenalkan setiap galaksi sehingga mereka adalah perjanjian mengenai bentuknya. Selanjutnya, dalam pengumpulan data diedarkan, sistem pemarkahan juga boleh digunakan untuk memberi tumpuan individu dalam menyediakan input yang paling berguna seperti yang dilakukan di PhotoCity.