5.5.3 توجه تمرکز

با توجه به اینکه شما یک راه برای ایجاد انگیزه مشارکت پیدا کرده اند و شما قادر به اهرم شرکت کنندگان با منافع و مهارت های در محدوده گسترده ای، چالش بزرگ بعدی شما به عنوان یک طراح است به تمرکز توجه شرکت کنندگان که در آن با ارزش ترین خواهد بود، یک نقطه توسعه گسترده در کتاب عالی مایکل نیلسن بازسازی کشف (2012) . در پروژه های محاسبات انسانی، مانند باغ وحش کهکشان، که در آن محققان باید کنترل صریح و روشن از وظایف، مورد توجه ساده ترین برای حفظ است. برای مثال، در باغ وحش کهکشان محققان توانستند نشان داده اند هر کهکشان تا زمانی که شرایط مورد شکل آن است. علاوه بر این، در مجموعه اطلاعات توزیع شده، یک سیستم نمره دهی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد به تمرکز افراد در ارائه ورودی مفید ترین عنوان در PhotoCity انجام شد.