5.5.3 Focus внимание

Като се има предвид, че са намерили начин да се мотивират участие и вие сте в състояние да се наберат участници с широки интереси и умения, следващото голямо предизвикателство, което трябва като дизайнер е да се фокусира вниманието на участниците, където тя ще бъде най-ценното, точка разработена широко в Michael Nielsen е отлична книга преоткрива Discovery (2012) . В изчислителни проекти на човека, като например Galaxy Zoo, където изследователите имат изрична контрол на задачите, в центъра на вниманието е най-лесно да се поддържа. Например, в Galaxy Zoo изследователите биха могли да показват всяка галактика, докато им беше споразумение за формата си. Освен това, в разпределена събиране на данни, точкова система може да се използва, за да се съсредоточи индивидите към осигуряване на най-полезен принос, както бе направено в PhotoCity.