6.7.2 ใส่ตัวเองในรองเท้าของคนอื่น

นักวิจัยมักจะมุ่งเน้นเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิทยาศาสตร์ของการทำงานของพวกเขาที่พวกเขาเห็นโลกเพียงผ่านเลนส์ที่ สายตาสั้นนี้สามารถนำไปสู่​​การตัดสินทางจริยธรรมที่ไม่ดี ดังนั้นเมื่อคุณกำลังคิดเกี่ยวกับการศึกษาของคุณพยายามที่จะคิดวิธีการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและแม้กระทั่งนักข่าวอาจจะตอบสนองต่อการศึกษาของคุณ มุมมองนี้ถ่ายจะแตกต่างจากการถ่ายภาพคุณจะรู้สึกอย่างไรในแต่ละตำแหน่งเหล่านี้ แต่ก็พยายามที่จะคิดว่าคนอื่น ๆ เหล่านี้จะรู้สึกกระบวนการที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ (Batson, Early, and Salvarani 1997) คิดผ่านการทำงานของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกันเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณล่วงรู้ปัญหาและย้ายการทำงานของคุณเข้าสู่ความสมดุลทางจริยธรรมที่ดีกว่า

นอกจากนี้เมื่อจินตนาการการทำงานของคุณจากมุมมองของคนอื่น ๆ ที่คุณควรคาดหวังว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะ fixate บนสดใสสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ยกตัวอย่างเช่นในการตอบสนองต่อการติดเชื้อทางอารมณ์นักวิจารณ์บางคนมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีการหารือการฆ่าตัวตายต่ำน่าจะเป็น แต่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดกรณีที่สดใสมาก เมื่ออารมณ์ของผู้คนจะเปิดใช้งานและพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดกรณีที่พวกเขาสมบูรณ์อาจสูญเสียการติดตามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดกรณีนี้เกิดขึ้น (Sunstein 2002) ความจริงที่ว่าคนอาจจะตอบสนองต่ออารมณ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรยกเลิกพวกเขาเป็นไม่รู้ไม่ลงตัวหรือโง่ เราทุกคนควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนมากพอที่จะรู้ว่าไม่มีเรามีมุมมองที่สมบูรณ์ของจริยธรรม