6.7 Praktyczne wskazówki

Oprócz wysokich poglądach zasad etycznych, istnieją praktyczne zagadnienia etyki badań.

Oprócz zasad i ram opisanych w niniejszym rozdziale etycznych Chciałbym również oferować trzy praktyczne wskazówki w oparciu o moje osobiste doświadczenia prowadzenia, przegląd i omówienie badania społeczne w erze cyfrowej.