6.7 เคล็ดลับการปฏิบัติ

นอกเหนือไปจากหลักการทางจริยธรรมมีจิตใจสูงมีปัญหาในทางปฏิบัติในจริยธรรมการวิจัย

นอกเหนือไปจากหลักการทางจริยธรรมและกรอบอธิบายในบทนี้ผมยังต้องการที่จะนำเสนอสามเคล็ดลับการปฏิบัติบนพื้นฐานของการดำเนินประสบการณ์ส่วนตัวของฉันทบทวนและพูดคุยการวิจัยทางสังคมในยุคดิจิตอล