6.7 Praktiske tips

I tillegg til høy-minded etiske prinsipper, det er praktiske problemer i forskningsetikk.

I tillegg til de etiske prinsipper og rammer som er beskrevet i dette kapittelet, vil jeg også gjerne tilby tre praktiske tips basert på mine personlige erfaringer å gjennomføre, gjennomgå og diskutere samfunnsforskning i den digitale tidsalder.